Κινητήρας Γ

Δευτέρα 17.00-18.00, Τετάρτη 18.00-19.00 και Σάββατο 17.00-18.00

Νέο πρωινό μάθημα!

Κάθε Πέμπτη 9.00-10.00 από 3/1/2019 έως 7/3/2019

Περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία