Κινητήρας ΧΘ

Δευτέρα 19.15-21.00 & Τετάρτη 18.00-19.45

Το μάθημα θα δέχεται νέους συμμετέχοντες μέχρι τις 13/1/2017.