Κινητήρας Y

Τρίτη 18.30-20.30 & Τετάρτη 13.00-15.00

Το μάθημα της Τρίτης θα δέχεται νέους συμμετέχοντες μέχρι τέλος Νοεμβρίου