Απρόσμενες Αναγνώσεις / POP UP readings

Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υπάρχει αλλαγή στο πρόγραμμα των διαδρομών! Δείτε παρακάτω.