Διήμερο Video Προβολών

Video Art Miden & Χρυσάνθη Μπαδέκα

 3 & 4 Νοεμβρίου