Η Δυναμική της Ομάδας και του Ατόμου με την Άλκηστη Πολυχρόνη και τον Gary Salomon

3-9/7/17