Διπλό open call για το residency του Κινητήρα και το IPFF2020