Εργαστήριο εισαγωγής στην Πρωτόγονη Έκφραση| PERFORMANCE in situ |

με τη Μάρω Γαλάνη και τους κρουστούς Φάνη Νταλαπέρα και Παντελή Χατζόπουλο-Σάνταμ

10-11/9/2016