Εργαστήριο κινητικού αυτοσχεδιασμού

με την Αντιγόνη Γύρα

24-29/7/2023