Συνεχείς Διακοπές

Ένα εργαστήριο κίνησης, αναπνοής, χορού και τραγουδιού για άτομα ώριμης ηλικίας

σε συντονισμό Αντιγόνης Γύρα & Αλίκης Αβδελοπούλου

11 – 17 Ιουλίου

Σύρος