Αναλύοντας την κινηματογραφική εμπειρία ή Πώς διαβάζουμε τις ταινίες

Κάθε Παρασκευή από 15/1/2016 έως 8/4/2016, 20.30-22.30