Κινητήρας Y

Τρίτη 18.30-20.30 & Τετάρτη 13.00-15.00

Τα μαθήματα δε δέχονται νέους συμμετέχοντες