Κινητήρας Y

Τετάρτη 12.30-14.30 & Πέμπτη 18.00-20.00

Τα μαθήματα δεν είναι ανοικτά σε νέους συμμετέχοντες