Μανιφέστο

Στον Κινητήρα μας ενώνουν κάποιες βασικές αρχές ανθρώπινης, καλλιτεχνικής και εργασιακής συνύπαρξης. Αρχές που διαμορφώθηκαν μετά από χρόνια κοινού καλλιτεχνικού βίου. Διανύοντας την τρίτη δεκαετία της ζωής μας στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας έχουμε πλέον δημιουργήσει ένα κοινό ήθος το οποίο μας ενώνει και μας δίνει στόχο και δύναμη για να δρούμε ως καλλιτέχνες και ως άνθρωποι είτε στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου του Κινητήρα είτε ανεξάρτητα.

Οι δράσεις μας έχουν με κάποιο τρόπο άμεσα ή έμμεσα σύνδεση με την κοινωνική αφύπνιση μέσω της τέχνης εξερευνώντας ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, δημοκρατίας και  οικολογίας.

Έχουμε δημιουργήσει έναν κώδικα κοινής αισθητικής ο οποίος πλέον αποτελεί την καλλιτεχνική μας ταυτότητα. Αυτός ο κώδικας είναι ανοιχτός σε όλες τις ηλικίες, τους σωματότυπους, τις φυλές και τις αναπηρίες. Η βασική μας έμπνευση πηγάζει από την καθημερινότητα και τους ίδιους τους ανθρώπους. Δίνει έμφαση στην αισθητική λεπτομέρεια κάθε δράσης στο κομμάτι των κοστουμιών, των σκηνικών και της εικόνας γενικότερα. Οι μουσικές επιλογές συνδυάζουν διαφορετικών ειδών ακούσματα χωρίς αισθητικό ρατσισμό.

Δίνουμε προτεραιότητα στις καλές προσωπικές  σχέσεις και στο ανθρώπινο πρόσωπο των επαγγελματικών μας συναναστροφών. Στον Κινητήρα υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα και δίνεται χώρος για ν΄ακουστούν όλες οι φωνές. Οι εργασιακές συνθήκες είναι αμοιβαία συμφωνημένες με ξεκάθαρες σχέσεις αμοιβής, ασφάλισης, ανταλλακτικής ή εθελοντικής εργασίας.

Η δια βίου μάθηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής μας ιδιότητας. Πιστεύουμε κι έμπρακτα αποδεικνύουμε τη σημαντικότητα αυτής για την εξέλιξη της καλλιτεχνικής και όχι μόνο ταυτότητας μας.

Στον Κινητήρα ενισχύουμε την εξωστρέφεια και τη συνεργασία η οποία καλλιεργεί την πολιτισμική ανταλλαγή αλλά και την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών με συναδέλφους από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.