Μαθήματα γνωριμίας Feldenkrais για άτομα άνω των 60 ετών

3-31/5/2018