Ο Κινητήρας συμμετέχει στη Νύχτα Πολιτισμού Athens Culture Net 2019