Παρουσίαση του residency για συνθέτες και χορογράφους

9-11/12/2017