Πρόγραμμα σταθερού κύκλου μαθημάτων 2018 – 2019

Ο Κινητήρας θα παραμείνει κλειστός από 18 έως 31 Ιουλίου και από 12 έως 26 Αυγούστου. Από 27 Αυγούστου θα μας βρίσκετε καθημερινά 17.00-20.00 στην Ερεχθείου και στο 210-9248328 για να σας ενημερώνουμε για το νέο μας πρόγραμμα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 10 Σεπτεμβρίου με την καθιερωμένη εβδομάδα δωρεάν μαθημάτων.

Επίσης, στον Κινητήρα φιλοξενούνται μαθήματα Yoga.

Δυναμική Hatha Yoga κάθε Δευτέρα 11.30-13.00 και κάθε Παρασκευή 13.30-15.00.
Ashtanga Vinyasa Yoga κάθε Τρίτη & Πέμπτη 15.30-17.00, κάθε Σάββατο 9.00-10.30 και κάθε Κυριακή 11.00-13.00.

Μπορείτε να επικοινωνείτε για τα μαθήματα της Yoga με τη Γεωργία Δημητριάδη στο 6983692370.

Πάρτε μια γεύση παρακάτω…

ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
08:00
Feldenkrais
08:45 - 10:00
09:00
10:00
Reshape
10:30 - 12:30

Κινητήρας Υ
12:30 - 14:30
KiDitiras (12+) Χορός
10:45 - 12:00
11:00
Κινητήρας Ω
11:30 - 13:30

Σύγχρονο
13:30 - 15:00
ΣυνΚινητήρας
11:30 - 13:30

Tai Chi
13:30 - 15:00
12:00
KiDitiras (15+) Χορός
12:00 - 13:15

KiDitiras (12+) Θέατρο
13:30 - 15:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Κινητήρας Γ
17:00 - 18:00
Σύγχρονο
17:00 - 18:30

Πρωτόγονη Έκφραση
18:30 - 20:00
KiDitiras (νέο)
17:00 - 18:00
KiDitiras (νέο)
17:00 - 18:00
KiDitiras Ι
17:00 - 18:00
Κινητήρας Γ
17:00 - 18:00
18:00
Feldenkrais
18:00 - 19:15
Κινητήρας Γ
18:00 - 19:00
Κινητήρας Υ
18:00 - 20:00
KiDitiras ΙΙ
18:00 - 19:00
19:00
Feldenkrais
19:00 - 20:15

Κινητήρας ΧΘ
20:15 - 22:15
KiDitiras ΙΙΙ
19:00 - 20:15
20:00
Butoh
20:00 - 21:30
Σύγχρονο
20:00 - 21:30
21:00
22:00

Δευτέρα

 • Κινητήρας Γ
  17:00 - 18:00
 • Feldenkrais
  18:00 - 19:15

Τρίτη

 • Κινητήρας Ω
  11:30 - 13:30
 • Σύγχρονο
  13:30 - 15:00
 • Σύγχρονο
  17:00 - 18:30
 • Πρωτόγονη Έκφραση
  18:30 - 20:00
 • Butoh
  20:00 - 21:30

Τετάρτη

 • Feldenkrais
  08:45 - 10:00
 • Reshape
  10:30 - 12:30
 • Κινητήρας Υ
  12:30 - 14:30
 • KiDitiras (νέο)
  17:00 - 18:00
 • Κινητήρας Γ
  18:00 - 19:00
 • Feldenkrais
  19:00 - 20:15
 • Κινητήρας ΧΘ
  20:15 - 22:15

Πέμπτη

 • ΣυνΚινητήρας
  11:30 - 13:30
 • Tai Chi
  13:30 - 15:00
 • KiDitiras (νέο)
  17:00 - 18:00
 • Κινητήρας Υ
  18:00 - 20:00
 • Σύγχρονο
  20:00 - 21:30

Παρασκευή

 • KiDitiras Ι
  17:00 - 18:00
 • KiDitiras ΙΙ
  18:00 - 19:00
 • KiDitiras ΙΙΙ
  19:00 - 20:15

Σάββατο

 • KiDitiras (12+) Χορός
  10:45 - 12:00
 • KiDitiras (15+) Χορός
  12:00 - 13:15
 • KiDitiras (12+) Θέατρο
  13:30 - 15:00
 • Κινητήρας Γ
  17:00 - 18:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
20:00
Butoh
20:00 - 21:30
21:00

Τρίτη

 • Butoh
  20:00 - 21:30
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
12:00
Κινητήρας Υ
12:30 - 14:30
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Κινητήρας Υ
18:00 - 20:00
19:00

Τετάρτη

 • Κινητήρας Υ
  12:30 - 14:30

Πέμπτη

 • Κινητήρας Υ
  18:00 - 20:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
17:00
KiDitiras Ι
17:00 - 18:00

Παρασκευή

 • KiDitiras Ι
  17:00 - 18:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
17:00
Σύγχρονο
17:00 - 18:30
18:00
19:00
20:00
Σύγχρονο
20:00 - 21:30
21:00

Τρίτη

 • Σύγχρονο
  17:00 - 18:30

Πέμπτη

 • Σύγχρονο
  20:00 - 21:30
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
20:00
Κινητήρας ΧΘ
20:15 - 22:15
21:00
22:00

Τετάρτη

 • Κινητήρας ΧΘ
  20:15 - 22:15
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
11:00
Κινητήρας Ω
11:30 - 13:30
12:00
13:00

Τρίτη

 • Κινητήρας Ω
  11:30 - 13:30
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
08:00
Feldenkrais
08:45 - 10:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
Feldenkrais
18:00 - 19:15
19:00
Feldenkrais
19:00 - 20:15
20:00

Δευτέρα

 • Feldenkrais
  18:00 - 19:15

Τετάρτη

 • Feldenkrais
  08:45 - 10:00
 • Feldenkrais
  19:00 - 20:15
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
19:00
KiDitiras ΙΙΙ
19:00 - 20:15
20:00

Παρασκευή

 • KiDitiras ΙΙΙ
  19:00 - 20:15
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
18:00
KiDitiras ΙΙ
18:00 - 19:00

Παρασκευή

 • KiDitiras ΙΙ
  18:00 - 19:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
17:00
Κινητήρας Γ
17:00 - 18:00
Κινητήρας Γ
17:00 - 18:00
18:00
Κινητήρας Γ
18:00 - 19:00

Δευτέρα

 • Κινητήρας Γ
  17:00 - 18:00

Τετάρτη

 • Κινητήρας Γ
  18:00 - 19:00

Σάββατο

 • Κινητήρας Γ
  17:00 - 18:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
13:00
Σύγχρονο
13:30 - 15:00
14:00

Τρίτη

 • Σύγχρονο
  13:30 - 15:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
13:00
Tai Chi
13:30 - 15:00
14:00

Πέμπτη

 • Tai Chi
  13:30 - 15:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
11:00
ΣυνΚινητήρας
11:30 - 13:30
12:00
13:00

Πέμπτη

 • ΣυνΚινητήρας
  11:30 - 13:30
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
10:00
Reshape
10:30 - 12:30
11:00
12:00

Τετάρτη

 • Reshape
  10:30 - 12:30
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
17:00
KiDitiras (νέο)
17:00 - 18:00

Πέμπτη

 • KiDitiras (νέο)
  17:00 - 18:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
17:00
KiDitiras (νέο)
17:00 - 18:00

Τετάρτη

 • KiDitiras (νέο)
  17:00 - 18:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
10:00
KiDitiras (12+) Χορός
10:45 - 12:00
11:00

Σάββατο

 • KiDitiras (12+) Χορός
  10:45 - 12:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
18:00
Πρωτόγονη Έκφραση
18:30 - 20:00
19:00

Τρίτη

 • Πρωτόγονη Έκφραση
  18:30 - 20:00
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
12:00
KiDitiras (15+) Χορός
12:00 - 13:15
13:00

Σάββατο

 • KiDitiras (15+) Χορός
  12:00 - 13:15
ΔευτέραΤρίτηΤετάρτηΠέμπτηΠαρασκευήΣάββατο
13:00
KiDitiras (12+) Θέατρο
13:30 - 15:00
14:00

Σάββατο

 • KiDitiras (12+) Θέατρο
  13:30 - 15:00
No events available!