Πρόσκληση σε residency με τη χορογράφο Πέρσα Σταματοπούλου

Δεκέμβριος 2018-Ιανουάριος 2019