Σεμινάριο Feldenkrais καλοκαιριού: Γύρω γύρω από την καρέκλα

με την Ulrike Hasbach-Doussis

2,3,4,8,9/7/2019