Εντατικό Σεμινάριο Feldenkrais: Rock and Roll

με την Ulrike Hasbach-Doussis

3 – 7/7/17