Σύγχρονο

Τρίτη 13.30-15.00 & 17.00-18.30 & Πέμπτη 20.00-21.30

Από 20 Νοεμβρίου 2018 τα απογευματινά μαθήματα Σύγχρονου γίνονται δίωρα: Τρίτη 17.00-19.00 και Πέμπτη 20.00-22.00