Σύγχρονο

Τρίτη 17.00-18.30 & Πέμπτη 20.30-22.00

Την Πέμπτη 21/6/2018 το μάθημα θα γίνει 17.30-19.00