11/9: Βουτιά στην εβδομάδα δωρεάν μαθημάτων του Κινητήρα