Χορ(ο)ομιλίες – χορεύοντας ένα θεατρικό κείμενο

Σεμινάριο με την Όλγα Σπυράκη

Κυριακή 22/5/2016, 10.00-16.00