«Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων»

2ος χρόνος στο Θέατρο Σημείο