“Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων”

2ος χρόνος στο Θέατρο Σημείο