Γίνε Φίλος του Κινητήρα

Η τέχνη ανέκαθεν βασιζόταν σε χορηγίες, ιδιωτικές ή κρατικές. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορεί να επιβιώσει, να ανθίσει και να συνεισφέρει στις κοινωνίες,  συμβάλλοντας στην καλλιέργεια των πολιτών.

Οι καιροί ήταν, είναι και θα είναι πάντα “δύσκολοι” για τις τέχνες. Μέσα από μια μικρή συνεισφορά γίνεσαι αρωγός σε ένα σημαντικό έργο, αυτό της διατήρησης του πολιτισμού και της πολιτιστικής εκπαίδευσης.

Με γνώμονα τη διαφορετική  δυνατότητα και  διάθεση συμμετοχής  του καθένα, δημιουργήσαμε μια ομάδα φίλων του Κινητήρα που “κινείται” σε τέσσερις ξεχωριστές ταχύτητες: