Μικρή κίνηση σε μεγάλο χώρο

Σεμινάριο Σύνθεσης και Αυτοσχεδιασμού με την Πέρσα Σταματοπούλου

23-25/9/2016