Αναστολή συναντήσεων ομάδων και μαθημάτων Κινητήρα