Νάντια Καβουλάκου και Francisco Brito: Residency στον Κινητήρα

14/5/2018-2/7/2018