Σεμινάριο Feldenkrais: Το αυτονόητο της καθημερινής κίνησης

Με την Ulrike Hasbach-Doussis

2-6/7/2018